404
O nás

Občianske združenie NEBOJTESA si dalo za cieľ začať otvorene science lab reports a verejne hovoriť o probléme rakoviny mužských semenníkov. Chceme upozorniť mužov na nutnosť samovyšetrenia, a to z dôvodu včasnej diagnostiky tejto zákernej choroby. Je to jednoduchý úkon, ktorý by sa mal stať samozrejmosťou v živote každého muža.

Koncom roka 2008 sme vydali revise grammar online kalendár fotografických aktov s názvom NEBOJTESA ani v roku 2009. Finančné prostriedky získané predajom kalendára ako aj z darov OZ budú použité na financovanie informačnej kampane o nutnosti samovyšetrovania semenníkov.